Card image

ประกันชีวิตกองมรดก | ประกันสุขภาพหลังเกษียณ (แฟมิลี่ โพรเทค แอนด์ แคร์)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองตลอดชีพทั้งตอนทำงานจนถึงวัยเกษียณถึงอายุ 99 ปี
  • สามารถเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในได้หลังปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี
  • หมดกังวลเรื่องการเงินด้วยเบี้ยประกันคงที่
  • ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุด 100,000 บาทรับรายละเอียดเบี้ยประกันติดต่อสำนักงานตัวแทน

สำนักงานตัวแทน FWD (สาขารามอินทรา) เลขที่ใบอนุญาต : 6201009127

  647 ถ.รามอินทรา   แขวงท่าแร้ง   เขตบางเขน   กรุงเทพมหานคร   10230

   Me.AgentThailand@gmail.com

     0656515328

    021164915 , 0863993294