ภาษี

FWD มีแบบประกันที่ช่วยให้คุณสามารถประหยัดภาษีได้สูงสุดถึง 300,000

https://www.agent-thailand.com/home/blog/index.php?id=obb28cb7c5bab4ae2d7a0d472cd8tbae98g#con