รวมค่ารักษา 10 มะเร็งในรพ.รัฐและเอกชน

            มะเร็งคือสาเหตุการณ์เสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทยเพราะปัจจัยการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้สูง

            พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้แก่ การนอนดึกตื่นสาย รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ทานอาหารแปรรูปมากเกินไป เช่น ไส้กรอก โบโลน่า แฮม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น การสูดดมควันพิษในอากาศ การสูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่น หรือสูบบุหรี่

            สาเหตุที่ทำให้ อัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้สูง นอกจากปัจจัยในการดำเนินชีวิตแล้ว ยังมีเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงด้วย ทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที

            ค่ารักษามะเร็งอยู่ประมาณที่ 300,000 บาท – 8,500,000 บาท ซึ่งตัวเลขนี้ก็คือค่ารักษาแบบคร่าว ๆ ซึ่งยากที่หลายคนจะรับมือ

ค่ารักษามะเร็งแพงไหม

            ทุกคนควรตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ หากตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นเราก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ด้วยจำนวนเงินที่ไม่สูงมากนัก  หากพบมะเร็งช้าจะทำให้ค่ารักษาค่อนข้างสูง ค่ารักษามะเร็งเริ่มต้นเริ่มที่หลักแสนไปจนถึงหลักล้าน

ค่ารักษามะเร็งราคาแพงหรือราคาถูกขึ้นอยู่กับอะไร

            สิ่งแรกคือการเลือกสถานพยาบาลสำหรับทำการเข้ารักษา เพราะโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน มีค่ารักษาที่ต่างกัน และรวมไปถึงทีมแพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ในการักษาที่ต่างกัน

 

10 ค่ารักษามะเร็ง ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

      ข้อมูลค่ารักษามะเร็ง 10 ชนิดที่มีราคาแตกต่างกัน ตัวอย่างการคำนวนค่ารักษาโดยคร่าว ๆ

1. ค่ารักษามะเร็งสมอง (Brain tumor) 

 • วิธีการรักษาแบบ IMRT/VMAT

             ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) , MRI Simulation (30 ครั้ง) , ค่าหน้ากาก , ค่าฉีดสารทึบรังสี , ค่าคำนวณ , ค่าฉายรังสี (4,000×30 ครั้ง) , ค่า CBCT

            รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 164,800 บาท 

  2. ค่ารักษามะเร็งศีรษะและลำคอ 

 • วิธีการรักษาแบบ 3 มิติ

              ค่าจำลองการฉายรังสี, ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด, ค่าหน้ากาก, ค่าคำนวณ, ค่าฉายรังสี (2,500×35 ครั้ง), ค่า CBCT (1 ครั้ง/สัปดาห์) , MRI Simulation

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 130,100 บาท

 • วิธีการรักษาแบบ IMRT/VMAT

              ค่า CT Simulation, MRI Simulation, ค่าฉีดสารทึบรังสี 2 ขวด, ค่าหน้ากาก, ค่าคำนวณ, ค่าฉายรังสี (4,000×35 ครั้ง), ค่า CBCT

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 130,100 บาท

  3. ค่ารักษามะเร็งเต้านม 

 • วิธีรักษาแบบ 3 มิติ

              ค่าจำลองการฉายรังสี, ค่าคำนวณ, ค่าฉายรังสี (2,500×25 ครั้ง), Boote electron, ค่า port film                                                                                                      

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 84,500 บาท

 • วิธีรักษาแบบ 2 มิติ

  ค่าจำลองการฉายรังสี (Acuity Simulation), ค่าคำนวณ, ค่าฉายรังสี (2,400×25 ครั้ง), Boote electron, ค่า port film                                                           

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 69,300 บาท

  4. ค่ารักษามะเร็งปอด

 • วิธีการรักษาแบบ IMRT/VMAT

              ค่าจำลองการฉายรังสี 8,500 บาท, ค่าเอกซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมการหายใจ (35 ครั้ง), ค่าฉีดสารทึบรังสี, ค่าคำนวณ, ค่าฉายรังสี (4,000×35 ครั้ง), ค่า CBCT                                 

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 197,600 บาท

 • วิธีรักษาแบบ 3 มิติ

              ค่าจำลองการฉายรังสี, ค่าเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องควบคุมการหายใจ (35 ครั้ง), ค่าฉีดสารทึบรังสี, ค่าคำนวณ, ค่าฉายรังสี (2,500×35 ครั้ง), ค่า CBCT               

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 141,100 บาท

  5. ค่ารักษามะเร็งหลอดอาหาร 

 • วิธีรักษาแบบ VMAT

              ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation), ค่าฉีดรังสีทึบแสง, ค่าคำนวณ, ค่าฉายรังสี (4,000×30 ครั้ง), ค่า CBCT                                                                                  

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 150,800 บาท

  6. ค่ารักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ 

 • วิธีรักษาแบบ 3 มิติ

              ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation), MRI Simulation (28 ครั้ง), ค่าฉีดสารทึบรังสี, ค่าคำนวณ, ค่าฉายรังสี (2,500×28 ครั้ง), ค่า CBCT                                                       

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 150,800 บาท

  7. ค่ารักษามะเร็งต่อมลูกหมาก 

 • วิธีรักษาแบบ IMRT/VMAT

              ค่าจำลองการฉายรังสี, MRI Simulation, ค่าฉีดสารทึบรังสี, ค่าคำนวณ, ค่าฉายรังสี (4,000×35 ครั้ง), ค่า CBCT                                                                                       

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 182,400 บาท

  8. ค่ารักษามะเร็งปากมดลูก

 • วิธีรักษาแบบ 3 มิติ

              ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation), MRI Simulation, ค่าฉีดสารทึบรังสี, คำนวณ, ค่าฉายรังสี (2,500×28 ครั้ง), ค่าใส่แร่ 3 ครั้ง, MRI Brachytherapy, ค่า CBCT           

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 144,400 บาท

  9. ค่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

 • วิธีรักษาแบบ 3 มิติ

              ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation) , ค่าฉีดสารทึบรังสี , ค่าหน้ากาก , ค่าคำนวณ , ค่า CBCT (2 ครั้ง/สัปดาห์) , ค่าฉายรังสี (2,500×28 ครั้ง)                                        

              รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 110,000 บาท

  10. ค่ารักษามะเร็งมะเร็งตับ 

 • วิธีรักษาแบบ 3 มิติ

            ค่าจำลองการฉายรังสี (CT Simulation), MRI Simulation (28 ครั้ง), ค่าฉีดสารทึบรังสี, ค่าคำนวณ, ค่าฉายรังสี (2,500×28 ครั้ง), ค่า CBCT                                                       

            รวมค่ารักษามะเร็งเป็นเงินโดยประมาณ 180,000 บาท

หมดกังวลค่ารักษามะเร็งด้วยความคุ้มครองจากเอฟดับบลิวดี