บริการ FWD Telemedicine (เฉพาะลูกค้าเอฟดับบลิวดี)

สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคล และประกันกลุ่ม ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ได้แล้ววันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2566
imageสะดวกด้วยบริการผ่านออนไลน์เลือกรับคำปรึกษาจากแพทย์กับสถานพยาบาลที่ให้บริการ Telemedicine ประหยัดเวลาในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล
imageไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลในเครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการ Telemedicine มากกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ
imageปรึกษาแพทย์ได้ทั้งโรคทั่วไป และโรคเรื้อรังเจ็บป่วยจากโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง ก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทุกที่ สะดวกสบายไม่ต้องรอคิว
imageมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านยาที่แพทย์สั่ง จะถูกจัดส่งถึงบ้านคุณ